ویژگی های دانشگاه

دانشگاه امام صادق (علیه السلام) چه ویژگی هایی دارد؟

ثبت نام دانشگاه

جهت ثبت نام اولیه دانشگاه امام صادق علیه السلام کلیک کنید

دانشکده ها

دانشگاه امام صادق دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است که نظام آموزشی و برنامه درسی آن ترکیبی از علوم جدید و علوم حوزوی است.

آشنایی بیشتر با دانشگاه

جهت آشنایی بیشتر با دانشگاه امام صادق علیه السلام می توانید آخرین نسخه نشریه پیام صادق را با کلیک روی گزینه ی زیر دانلود کنید و مطالعه نمائید.

شهدای دانشگاه

شهدای دانشجوی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)